Pojďme změnit příběh naší planety k lepšímu

Chcete se dozvědět víc o práci, kterou IKEA Foundation dělá pro lepší každodenní život mnoha lidí? Zkuste si odpovědět na tyto čtyři otázky v kvízu, který připravil náš partner Gapminder, otestujte si své znalosti a zlepšete si svůj pohled na svět.
Více informací

Naší vizí je vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíc lidí.

Play video
Pause Play Mute Unmute

Naše mise

Zlepšovat životy ohrožených dětí tím, že jejich rodinám pomáháme zajistit udržitelnou obživu a bojovat proti změně klimatu a vyrovnat se s ní.

Read more

Nadace IKEA Foundation dosud poskytla 1,8 miliardy eur pro lidiplanetu.

Naše zaměření

Lidé

Jsme odhodláni pomáhat rodinám žijícím v chudobě a lidem, kteří byli nuceni opustit své domovy, aby si mohli vybudovat trvalé živobytí. Regenerativní zemědělství, ekologické podnikání a produktivní využívání obnovitelné energie vnímáme jako obrovské příležitosti.

Planeta

Zavázali jsme se podniknout odvážné kroky na ochranu klimatu, které výrazně sníží emise skleníkových plynů, a pomoci zranitelným komunitám přizpůsobit se dopadům změny klimatu.

Naše granty

Přečtěte si, které partnery financujeme a jaká je výše, doba trvání a rozsah našich grantů.

Naše poznatky

K naší kultuře neodmyslitelně patří učit se, jak dělat věci lépe. Věříme, že vždy existují způsoby, jak se zlepšit, abychom mohli mít větší dopad na lidi a planetu.

Partneři

Vytváříme dlouhodobá strategická partnerství s velkými i malými organizacemi. Společně s našimi partnery vyvíjíme inovativní řešení a pracujeme na tom, abychom změnili složité systémy tak, aby prospívaly co nejvíce lidem a chránily naši planetu.

Vytváříme dlouhodobá strategická partnerství s velkými i malými organizacemi. Společně s našimi partnery vyvíjíme inovativní řešení a pracujeme na tom, abychom změnili složité systémy tak, aby prospívaly co nejvíce lidem a chránily naši planetu.
Další informace o tom, co společně děláme