Můžeme vůbec ještě změnit budoucnost naší planety?

Svět čelí mnoha výzvám: máme klimatickou krizi, miliony lidí musejí opouštět své domovy a příliš mnoho lidí žije v extrémní chudobě. Někdy to přináší pochybnosti: můžeme vůbec ještě změnit budoucnost naší planety?

V roce 2015 přijala Organizace spojených národů cíle udržitelného rozvoje, aby bojovala proti největším světovým problémům lidí a naší planety. Tvůrci změn po celém světě pracují na tom, aby v roce 2030 tyto cíle splnili.

Ale ještě nejsme v cíli. Musíme se soustředit a spolupracovat novými převratnými způsoby, abychom do roku 2030 dosáhli těchto cílů efektivněji. Společně měníme příběh naší planety k lepšímu.

Pojďme změnit příběh naší planety k lepšímu

A small town amongst the mountains with a solar mini-grid

Nadace IKEA Foundation

IKEA Foundation je strategická dobročinná nadace, která používá své granty k boji proti chudobě a klimatickým změnám. To jsou podle nás dvě největší hrozby pro budoucnost dětí žijících v nejzranitelnějších částech světa.

Společně se s více než 140 partnery snažíme zlepšit příjmy rodin a ochránit planetu. Nadace IKEA Foundation svým partnerům již poskytla přes 1,8 miliardy eur a nyní každoročně uděluje granty ve výši přibližně 200 milionů eur. V roce 2021 naše představenstvo rozhodlo, že v příštích pěti letech zpřístupní další 1 miliardu eur na urychlení snižování emisí skleníkových plynů.

Týden nadace IKEA Foundation

IKEA Foundation každým rokem poskytuje cenné finanční prostředky na zlepšení životů ohrožených dětí tím, že jejich rodinám pomáhá zajistit udržitelnou obživu a bojovat proti změně klimatu a vyrovnat se s ní. V rámci oslav týdne nadace IKEA Foundation, který se koná od 23. do 27. října, si zkuste odpovědět na tyto čtyři otázky v kvízu, otestujte si své znalosti a zlepšete tak svůj pohled na svět.

Gratulujeme k dokončení kvízu

Děkujeme, že věnujete čas otestování svých znalostí a rozšíření svého pohledu na svět pomocí těchto čtyř otázek v kvízu.

Níže najdete další informace o práci, kterou IKEA Foundation dělá pro lepší každodenní život mnoha lidí.

Společně měníme příběh naší planety k lepšímu.

Sdílet tento kvíz

Chcete se dozvědět více?

Vyzkoušejte si celý kvíz navržený naším partnerem Gapminder, ověřte si své znalosti v dalších tématech a ještě více si rozšiřte svůj pohled na svět.

Peněžní dar umožnil Mohamedovi vymanit se z chudoby

A store owner shows the products he is selling to the storyteller

Mohamed je majitelem obchodu. Tento bývalý uprchlík ze Súdánu nyní žije v Ugandě a díky peněžnímu daru od našeho partnera GiveDirectly může chytře investovat do své budoucnosti.

Nadace IKEA Foundation podporuje organizaci GiveDirectly, protože věříme, že poskytování peněžních grantů uprchlíkům jim umožní správně investovat, zajistit své děti a stát se samostatnými a aktivními členy svých komunit.

Podívejte se na video a dozvíte se další informace o Mohamedovi a jeho příběhu.

Rosalyn bezpečně porodila ve zdravotnickém zařízení, které čerpá výhradně solární energii

Nebýt tohoto zdravotnického zařízení v severovýchodní Indii, které je poháněno obnovitelnou energií, pro Rosalyn by bylo velmi obtížné bezpečně porodit. Náš partner SELCO Foundation se to snaží změnit tím, že přináší solární energii komunitám ve venkovských oblastech.

Nadace IKEA Foundation podporuje SELCO Foundation v napájení zdravotnických zařízení spolehlivou, cenově dostupnou a účinnou solární energií, protože věříme, že péče o zdraví lidí a naší planety musí jít ruku v ruce.

Podívejte se na video a dozvíte se další informace o Rosalyn a jejím příběhu.

Two women carrying their babies while walking through a forest

Fahinde a její komunita teď už mají přístup k obnovitelné energii

Woman proudly showing her shop

Fahinde, Nigeria

Fahinde Esther je majitelkou obchodu ve vesnici Bolorunduro Igbara-Odo, Oke ve státě Ekiti v Nigérii. Díky obnovitelné energii, kterou zprostředkovává náš partner Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), je její komunita zásobovaná čistou energií. Tím se zlepšila kvalita života lidí.

Nadace IKEA Foundation je jedním z hlavních partnerů Global Energy Alliance for People and Planet, protože věříme, že boj proti klimatické změně a energetické chudobě jdou ruku v ruce. Díky novým možnostem energetických technologií můžeme dosáhnout inkluzivní energetické transformace, která dá vzniknout pracovním místům a zdrojům obživy a umožní všem rodinám prosperovat na zdravé planetě.

Podívejte se na video a dozvíte se další informace o Fahinde a jejím příběhu.

Mildred může pomocí regenerativního zemědělství pěstovat a prodávat výživnou zeleninu

Mildred, Kenya

Mildred pracuje v oblasti West Kabras v Keni. Díky našemu partnerovi World Vegetable Center nyní Mildred a spousta dalších lidí pěstují a prodávají výživnou zeleninu pomocí nejnovějších technik regenerativního zemědělství.

Partnerství nadace IKEA Foundation s organizací World Vegetable Center pomůže zlepšit zemědělství a výživu ve východní Africe díky podporování zdravé stravy. Zároveň lidem umožní získat obstojný příjem ze zemědělství metodami, které regenerují životní prostředí a půdu.

Podívejte se na video a dozvíte se další informace o Mildred a jejím příběhu.

Vytváříme lepší domov pro vysídlené osoby

V roce 2022 bylo více než 100 milionů lidí na celém světě nuceno opustit své domovy. Tito vysídlení lidé si zaslouží mít svůj domov, a určitě něco lepšího než pouhý stan.

Přístřešek v plochém balení vyvinula společnost Better Shelter ve spolupráci s UNHCR, agenturou OSN na pomoc uprchlíkům, a nadací IKEA Foundation, aby pomohla statisícům vysídlených lidí po celém světě cítit se v bezpečí a zachovat si důstojnost.

Nadace IKEA Foundation a organizace Better Shelter spojily síly, protože přístřeší je základní lidskou potřebou a základním právem. V roce 2023 podpořila nadace IKEA Foundation organizaci Better Shelter, aby společně mohly poskytnout přístřeší osobám vysídleným v důsledku bojů v Súdánu a ničivého zemětřesení v Turecku a Sýrii.

Podívejte se na video a dozvíte se další informace o tomto inovativním přístřešku v plochém balení.

Man seen from the back looking at a row of shelters