Czy możemy jeszcze zmienić przyszłość naszej planety?

Nasz świat stoi przed wieloma wyzwaniami: trwa kryzys klimatyczny, miliony ludzi zmuszone są opuścić swoje domy, a ponadto wiele osób żyje w skrajnym ubóstwie. Czasami nasuwa się pytanie: czy możemy jeszcze zmienić przyszłość naszej planety?

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła cele Sustainable Development Goals, aby walczyć z największymi problemami dotykającymi ludzi i naszą planetę. Reformatorzy z całego świata pracują nad osiągnięciem tych celów do 2030 roku.

Ale cały czas jest dużo do zrobienia. Musimy skupić się na realizacji celów i współpracować w nowy, radykalny sposób, aby zintensyfikować nasze wysiłki do 2030 roku. Razem zmieniamy przyszłość naszej planety na dobre.

Zmieńmy przyszłość naszej planety na dobre

A small town amongst the mountains with a solar mini-grid

IKEA Foundation

IKEA Foundation prowadzi przemyślaną działalność charytatywną. Niesie pomoc rodzinom na całym świecie w walce z ubóstwem i zmianami klimatu. Według nas są to dwa największe zagrożenia dla przyszłości dzieci żyjących w najuboższych częściach świata.

Wraz z ponad 140 partnerami pracujemy nad zwiększeniem dochodów rodzin i ochroną planety. IKEA Foundation przekazała naszym partnerom ponad 1,8 miliarda euro, a obecnie co roku kwota ta wynosi około 200 milionów euro. W 2021 roku nasz zarząd postanowił przeznaczyć w ciągu najbliższych pięciu lat dodatkowy 1 miliard euro na przyspieszenie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Tydzień IKEA Foundation

IKEA Foundation co roku przeznacza znaczne fundusze, by poprawić warunki życia dzieci narażonych na niebezpieczeństwo, umożliwiając ich opiekunom pozyskanie stabilnych źródeł dochodu oraz przeciwdziałać zmianom klimatu. 23–27 października obchodzimy tydzień IKEA Foundation. Spróbuj odpowiedzieć na te cztery pytania, aby sprawdzić swoją wiedzę i poszerzyć horyzonty.

Gratulujemy ukończenia quizu

Dziękujemy za poświęcenie czasu na sprawdzenie swojej wiedzy i poszerzenie horyzontów dzięki udzieleniu odpowiedzi na te cztery pytania.

Poniżej znajdziesz więcej informacji o działaniach IKEA Foundation podejmowanych w celu tworzenia lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi.

Razem zmieniamy przyszłość naszej planety na dobre.

Udostępnij ten quiz

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Rozwiąż cały quiz przygotowany przez naszego partnera, fundację Gapminder, aby sprawdzić swoją wiedzę na inne tematy i jeszcze bardziej poszerzyć horyzonty.

Darowizna pieniężna pozwoliła Mohamedowi wyjść z ubóstwa

A store owner shows the products he is selling to the storyteller

Mohamed jest właścicielem sklepu w Ugandzie, dokąd przybył jako uchodźca z Sudanu. Dzięki darowiźnie pieniężnej od naszego partnera GiveDirectly może mądrze inwestować w swoją przyszłość.

IKEA Foundation wspiera organizację GiveDirectly, ponieważ wierzymy, że dzięki przyznawaniu uchodźcom dotacji pieniężnych dokonają oni właściwych inwestycji, a także będą w stanie utrzymać swoje dzieci i zostać samodzielnymi, aktywnymi członkami swoich społeczności.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o Mohamedzie i poznać jego historię.

Rosalyn urodziła dziecko w zakładzie opieki zdrowotnej zasilanym energią słoneczną

Gdyby nie ten zasilany energią odnawialną zakład opieki zdrowotnej w północno-wschodnich Indiach, Rosalyn miałaby duże trudności, aby urodzić bezpiecznie. Nasz partner, SELCO Foundation, stara się to zmienić, dostarczając energię słoneczną społecznościom na obszarach wiejskich.

IKEA Foundation wspiera SELCO Foundation w zasilaniu placówek opieki zdrowotnej niezawodną, niedrogą i wydajną energią słoneczną, ponieważ uważamy, że troska o zdrowie ludzi powinna iść w parze z dbałością o naszą planetę.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o Rosalyn i poznać jej historię.

Two women carrying their babies while walking through a forest

Fahinde i jej społeczność mają teraz dostęp do odnawialnej energii

Woman proudly showing her shop

Fahinde Esther jest właścicielką wiejskiego sklepiku w Bolorunduro Igbara-Odo, Oke, w nigeryjskim stanie Ekiti State. Nasz partner Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) udostępnia odnawialną energię, z której korzysta jej społeczność. Zaowocowało to poprawą jakości życia.

IKEA Foundation jest głównym partnerem Global Energy Alliance for People and Planet, ponieważ uważamy, że walka ze zmianami klimatu powinna iść w parze z walką z ubóstwem energetycznym. Nowe możliwości technologii energetycznych pozwalają na inkluzywne transformacje energetyczne, które sprzyjają tworzeniu miejsc pracy i źródeł utrzymania, umożliwiając wszystkim rodzinom rozwój na zdrowej planecie.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o Fahinde i poznać jej historię.

Dzięki rolnictwu regeneracyjnemu Mildred może uprawiać i sprzedawać pożywne warzywa

Mildred, Kenya

Mildred pracuje w West Kabras, w Kenii. Dzięki naszemu partnerowi – World Vegetable Center – Mildred i wiele innych osób uprawia i sprzedaje pożywne warzywa, stosując innowacyjne metody rolnictwa regeneracyjnego.

Partnerstwo IKEA Foundation z World Vegetable Center dzięki promowaniu zdrowego odżywiania przyczyni się do poprawy rolnictwa i jakości żywienia w Afryce Wschodniej. Jednocześnie umożliwi ludziom uzyskiwanie godnych dochodów ze względu na wykorzystanie w rolnictwie metod regenerujących środowisko i glebę.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o Mildred i poznać jej historię.

Tworzenie lepszego domu dla uchodźców

W 2022 roku ponad 100 milionów ludzi na całym świecie musiało opuścić swoje domy. Zasługują oni na dom z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko namiot, gdy nie mogą wrócić do siebie.

Organizacja Better Shelter we współpracy z UNHCR, urzędem ONZ ds. uchodźców, i IKEA Foundation opracowała model schronienia w płaskim opakowaniu, aby pomóc setkom tysięcy wysiedleńców na całym świecie odzyskać poczucie bezpieczeństwa i godności.

IKEA Foundation współpracuje z organizacją Better Shelter, ponieważ schronienie jest podstawową potrzebą człowieka i jego fundamentalnym prawem. W 2023 roku IKEA Foundation wspierała organizację Better Shelter, aby zapewnić schronienie osobom zmuszonym opuścić swoje domy w wyniku walk w Sudanie i niszczycielskiego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o tym innowacyjnym schronieniu w płaskim opakowaniu.

Man seen from the back looking at a row of shelters