Prepíšme príbeh našej planéty tak, aby mal šťastný koniec

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako sa nadácia IKEA Foundation usiluje vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí? Najskôr skúste odpovedať na tieto štyri kvízové otázky, ktoré pripravil náš partner Gapminder. Otestujete si vedomosti aj rozšírite obzory.
Zistite viac

Našou víziou je zlepšovanie každodenného života čo najviac ľuďom.

Play video
Pause Play Mute Unmute

Naša misia

Zlepšovať život zraniteľných detí tým, že budeme pomáhať ich rodinám vytvárať trvalo udržateľné živobytie a bojovať proti klimatickým zmenám.

Nadácia IKEA Foundation doteraz poskytla 1,8 miliardy eur na podporu ľudí a planéty.

O čo nám ide

Ľudia

Snažíme sa pomáhať chudobným rodinám, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, aby si mohli vybudovať trvalo udržateľné živobytie. Veľké príležitosti vidíme v regeneratívnom poľnohospodárstve, ekologickom podnikaní a produktívnom využívaní obnoviteľnej energie.

Planéta

Zaviazali sme sa prijať odvážne opatrenia v boji proti klimatickým zmenám s cieľom výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a pomôcť zraniteľným komunitám prispôsobiť sa dôsledkom klimatických zmien.

Naše granty

Získajte informácie o partneroch, ktorých finančne podporujeme, ako aj o výške, trvaní a rozsahu našich grantov.

Naše poznatky

Základom našej kultúry je učiť sa, ako robiť veci lepšie. Veríme, že vždy existujú možnosti na zlepšovanie sa, ktoré nám umožní zväčšiť náš pozitívny vplyv na ľudí a planétu.

Partneri

Budujeme dlhodobé strategické partnerstvá s veľkými aj malými organizáciami. Spolu s našimi partnermi vyvíjame inovatívne riešenia a usilujeme sa zmeniť zložité systémy tak, aby prinášali úžitok čo najviac ľuďom a chránili našu planétu.

Pozrite si všetkých partnerov
Zistite viac o našej spolupráci