Kan vi fortfarande förändra vår planets framtid?

Vår värld står inför en mängd utmaningar: klimatet befinner sig i kris, miljontals människor tvingas att fly från sina hem och alldeles för många lever i extrem fattigdom. Ibland frågar vi oss själva om det fortfarande går att förändra framtiden för vår planet.

År 2015 antog FN Sustainable Development Goals för att bekämpa världens största problem för människor och planeten. Pionjärer över hela världen arbetar för att uppnå dessa mål till 2030.

Men vi är inte där ännu. Vi måste behålla fokus och samarbeta på nya radikala sätt för snabba på vårt arbete mot att nå målen till 2030. Tillsammans förändrar vi vår planets historia för alltid.

Låt oss förändra vår planets historia för alltid

A small town amongst the mountains with a solar mini-grid

IKEA Foundation

IKEA Foundation är en strategisk filantropisk verksamhet som fokuserar sina insatser i form av bidrag till att bekämpa fattigdom och klimatkrisen. Vi ser detta som de två största framtidshoten för barn som lever i några av världens mest utsatta delar.

Tillsammans med mer än 140 partner arbetar vi för att förbättra familjernas inkomster och skydda planeten. IKEA Foundation har betalat ut mer än 1,8 miljarder euro till våra partner, och bidrar nu med cirka 200 miljoner euro varje år. År 2021 beslutade vår styrelse att tillgängliggöra ytterligare 1 miljard euro under de närmaste fem åren för att snabba på utsläppsminskningen av växthusgaser.

IKEA Foundation week

Varje år bidrar IKEA Foundation med värdefull finansiering för att förbättra livet för utsatta barn genom att hjälpa familjer att skapa hållbara försörjningsmöjligheter och bekämpa och hantera klimatkrisen. Du kan uppmärksamma IKEA Foundation Week den 23–27 oktober genom att försöka svara på följande fyra frågor för att testa dina kunskaper och lära dig mer om världen.

Du har slutfört testet, grattis!

Tack för att du tog dig tid att testa dina kunskaper och lära dig mer om världen med hjälp av de fyra testfrågorna.

Nedan hittar du mer information om det arbete IKEA Foundation gör för att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Tillsammans förändrar vi vår planets historia för alltid.

Dela det här testet

Vill du veta mer?

Gör hela testet som utformats av vår partner Gapminder för att testa dina kunskaper om fler ämnen och lära dig ännu mer om världen.

Ett kontantbidrag gjorde det möjligt för Mohamed att ta sig ur fattigdomen

A store owner shows the products he is selling to the storyteller

Mohamed är butiksägare och före detta flykting från Sudan som nu bor i Uganda. Tack vare ett kontantbidrag från vår partner GiveDirectly kan han göra smarta investeringar för framtiden.

IKEA Foundation stöder GiveDirectly eftersom vi tror att kontantbidrag till flyktingar ger dem möjlighet att göra rätt investeringar, försörja sina barn och bli självständiga, aktiva medlemmar i sina samhällen.

Titta på videon och ta reda på mer om Mohamed och hans historia.

Rosalyn födde sitt barn på ett säkert sätt tack vare en solenergidriven vårdinrättning

Om det inte vore för den här vårdinrättningen i nordöstra Indien, som drivs med förnybar energi, skulle det ha varit mycket svårt för Rosalyn att föda sitt barn på ett säkert sätt. Vår partner, SELCO Foundation, arbetar för att förändra det genom att förse landsbygdssamhällen med solenergi.

IKEA Foundation stöder SELCO Foundation i arbetet med att förse vårdinrättningar med tillförlitlig, prisvärd och effektiv solenergi, eftersom vi anser att omsorgen om människors hälsa och om vår planet måste gå hand i hand.

Titta på videon och ta reda på mer om Rosalyn och hennes historia.

Two women carrying their babies while walking through a forest

Fahinde och hennes samhälle har nu tillgång till förnybar energi

Woman proudly showing her shop

Fahinde Esther jobbar i en butik på landsbygden i Bolorunduro Igbara-Odo, Oke, Ekiti State i Nigeria. Tack vare förnybar energi från vår partner Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) drivs hennes samhälle med förnybar energi. Detta har förbättrat människors livskvalitet.

IKEA Foundation är en ankarpartner till Global Energy Alliance for People and Planet eftersom vi anser att kampen mot klimatkrisen och energifattigdom går hand i hand. De nya gränserna för energitekniken gör det möjligt för oss att uppnå en inkluderande energiomställning som skapar arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter, så att alla familjer kan må bra på en frisk planet.

Titta på videon och ta reda på mer om Fahinde och hennes historia.

Mildred kan odla och sälja näringsrika grönsaker med hjälp av regenerativt jordbruk

Mildred arbetar i West Kabras i Kenya. Tack vare vår partner World Vegetable Center kan Mildred och många andra nu odla och sälja näringsrika grönsaker med hjälp av regenerativa jordbrukstekniker.

IKEA Foundations partnerskap med World Vegetable Center kommer att bidra till att förbättra jordbruket och näringsintaget i Östafrika genom att verka för hälsosamma kostvanor. Samtidigt gör det så att det blir möjligt för människor att få en anständig inkomst genom jordbruk med metoder som återställer miljön och jorden.

Titta på videon och ta reda på mer om Mildred och hennes historia.

Skapa ett bättre hem för flyktingar

År 2022 fanns det över 100 miljoner människor i världen som tvingats fly från sina hem. Dessa människor förtjänar ett hem och något bättre än bara ett tält när de tvingats på flykt.

Ett skydd i platt paket utvecklades av Better Shelter i samarbete med UNHCR, FN:s flyktingorgan, och IKEA Foundation för att hjälpa hundratusentals flyktingar runt om i världen till trygghet och värdighet.

IKEA Foundation samarbetar med Better Shelter eftersom tak över huvudet är ett grundläggande mänskligt behov och en grundläggande rättighet. Under 2023 stödde IKEA Foundation Better Shelter för att ge tak över huvudet åt människor som tvingats fly på grund av striderna i Sudan och den förödande jordbävningen i Turkiet och Syrien.

Titta på videon för att lära dig mer om det här innovativa skyddet i platt paket.

Man seen from the back looking at a row of shelters