Alles voor het goede doel

IKEA Foundation Week

Elk jaar biedt de IKEA Foundation waardevolle financiële steun aan doelen die zijn bedoeld om het leven en de omgeving van zoveel mogelijk mensen over de hele wereld te verbeteren. Tijdens de IKEA Foundation Week van 24-28 oktober maak je kennis met kinderen uit gezinnen die het verhaal van onze planeet veranderen dankzij initiatieven die de stichting steunt.

De IKEA Foundation

De IKEA Foundation werd in 1982 opgericht door Ingvar Kamprad. Het is een strategische filantropische organisatie die zich vooral richt op de twee grootste bedreigingen voor de toekomst van onze kinderen: armoede en klimaatverandering. Elk jaar geeft de stichting meer dan € 200 miljoen uit om het leven van veel gezinnen, gemeenschappen en de wereld waar we in leven te verbeteren.

Arthur, VK

Arthur zet zich volledig in om een einde te maken aan de klimaatverandering. Net als zijn moeder. Ze werkt voor We Mean Business, een wereldwijde groep van non-profitorganisaties die samen met een aantal van de invloedrijkste bedrijven ter wereld actie tegen klimaatverandering ondernemen.

De groep We Mean Business werd in 2014 opgericht, met financiële hulp van voornamelijk de IKEA Foundation, en probeert grote bedrijven te bewegen hun uitstoot te verminderen. De groep brengt ook zakelijk leiders bij elkaar om bij regeringen een volledig ander klimaatbeleid bepleiten. Het doel is om de uitstoot in 2030 te halveren en de transitie naar een wereldwijde klimaatneutrale economie in 2050 te versnellen.

De groep heeft zelfs concurrerende organisaties zover gekregen dat ze gingen samenwerken. Hoe meer stemmen, hoe meer invloed, en dit bewijst dat eendracht inderdaad macht maakt.

Arthurs moeder is een influencer

Fabiola, Griekenland

Fabiola was ooit een van de vele kinderen die elk jaar als onbegeleid vluchteling bij de Griekse kust belandden. Ze ontvluchtte Kameroen toen ze nauwelijks 17 jaar was. Dankzij het HOME Project, een internationale humanitaire non-profitorganisatie die de IKEA Foundation financieel steunt, kon Fabiola een nieuw leven voor haarzelf en haar zoontje opbouwen.

HOME Project werd in 2016 opgericht en biedt veiligheid, hulp en onderdak aan een groeiend aantal kindvluchtelingen die elk jaar alleen en bang in Griekenland aankomen, op de vlucht voor oorlog en geweld in hun thuisland. Met 14 onderkomens door het hele land heeft HOME Project sinds de oprichting ongeveer 800 kinderen geholpen en 170 banen gecreëerd.

Dankzij de financiële ondersteuning van de IKEA Foundation kon HOME Project 10 tehuizen bouwen en een eenheid voor kinderbescherming oprichten die uit professionele sociaal werkers, psychologen, advocaten en psychiaters bestaat. De specialisten uit deze eenheid maken voor elk kind een individueel ontwikkelingsplan. Het doel is om elk kind op vier hoofdgebieden hulp te bieden, te weten mentale gezondheid, onderwijs, juridische bijstand en levensvaardigheden/socialisatie. “Een huis is een plek on in te wonen, maar het staat ook voor hulp, overwinnen, motiveren en kracht geven. Dat is precies wat we willen doen met iedereen waarmee we werken”, zegt Sofia Kouvelaki, directrice van HOME Project.

Fabiola vindt een plek die ze haar thuis kan noemen

Sarisha, India

arisha woont in India. Ze maakt zich zorgen over de veranderende weersomstandigheden in haar land. Als zij op school is, helpt haar moeder kleine dorpen met het installeren van zonnepanelen, waarmee zij toegang krijgen tot hernieuwbare energie. Dit is een onderdeel van een initiatief van de Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP). De IKEA Foundation is een belangrijke partner van deze organisatie en biedt financiële hulp en strategische ondersteuning om te zorgen dat doelen worden behaald.

GEAPP werd in november 2021 opgericht tijdens de COP26, de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties, en wil wereldwijd investeringen stimuleren in de transitie naar oplossingen met hernieuwbare energie in opkomende economieën. GEAPP hoopt met behulp van publieke en private financiering betrouwbare, hernieuwbare energie te leveren aan 1 miljard mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hiermee hopen ze de uitstoot van 4 miljard ton CO2 te voorkomen en economische groei te stimuleren door 150 miljoen banen binnen de regio’s te creëren, mogelijk te maken of te verbeteren.

Volgens een rapport van GEAPP zijn energiearme landen verantwoordelijk voor 25% van de wereldwijde CO2-uitstoot, en kan dit aandeel mogelijk tot 75% groeien in 2050. Hoewel ze bijna de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen, krijgen ze maar 13% van de financiering voor hernieuwbare energie. Eerder dit jaar zegde de IKEA Foundation, samen met een aantal andere belangrijke partners, een totaal van 1 miljard dollar aan GEAPP toe voor de bestrijding van klimaatverandering en energiearmoede. Vandaag de dag hebben 3,6 miljard mensen geen betrouwbare elektriciteitsvoorziening, waarvan 759 miljoen mensen deze voorziening helemaal niet hebben. Deze belofte om in hernieuwbare energie te investeren zal het leven van mensen verbeteren en hen zelfstandiger maken, terwijl we ook de planeet tegen de uitstoot van schadelijke broeikasgassen beschermen.

De moeder van Sarisha heeft de kracht van de zon

Sarah, Kenya

Sarah en haar moeder wonen in Meshenani, aan de voet van de Kilimanjaro. Dit gebied heeft een halfwoestijnklimaat en was vroeger dankzij twee lange regenseizoenen heel vruchtbaar. De klimaatverandering beïnvloedt wereldwijd temperaturen en weerpatronen en dit gebied is getroffen door droogte en hoge temperaturen. De twee vrouwen zijn onderdeel van een groep Masai-vrouwen die een stuk land van tien hectare vergroenen in het kader van het programma Green Future Farming dat de IKEA Foundation ondersteunt.

Sarahs moeder werkt voor Justdiggit, een organisatie die boeren in door droogte getroffen gebieden van Afrika helpt om droog land via traditionele landbouwtechnieken weer tot leven te brengen. Justdiggit heeft met moderne technologie en sociale media een online hulpmiddel ontwikkeld waarmee boeren de juiste vergroeningstechnieken voor hun land kunnen vinden en leren. Vervolgens delen ze hun bevindingen met plaatselijke boeren zodat ze samen het droge land weer groen kunnen maken. Dat helpt niet alleen om de temperaturen op lokaal niveau omlaag te krijgen, maar hierdoor heeft de plaatselijke bevolking weer toegang tot water en voedsel en kan weer zelfstandiger functioneren.

Door de boerengemeenschappen erbij te betrekken heeft Justdiggit 300.000 hectare land en 9,7 miljoen bomen doen herleven. Als onderdeel van het VN-decennium voor ecosysteemherstel 2021-2031 wil Justdiggit 350 miljoen Afrikaanse boeren helpen bij de vergroening van het hele Afrikaanse continent. Samen met Justdiggit wil de IKEA Foundation vrouwen, gezinnen en gemeenschappen de middelen geven om mee te helpen en Afrika weer groen te maken.

Sarah’s mother works for Justdiggit, an organisation that empowers farmers in drought hit areas of Africa to bring dry land back to life through traditional farming techniques. Using modern technology and social media, Justdiggit has created an online tool to help farmers find and learn the right regreening techniques for their land. They then share their learnings with other local farmers in the area, enabling them to make the dry land green again – together. Not only does it help lower temperatures in the local area, it also restores water and food availability, not to mention livelihoods.

Through the mobilisation of farming communities, Justdiggit has restored 300,000 hectares of land and regenerated 9.7 million trees. As part of the UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030 program, Justdiggit’s goal is to empower 350 million farmers to regreen the entire African continent. Together with Justdiggit, the IKEA Foundation is empowering women, families and communities to dig in and make Africa green again.

De Masai-vrouwen brengen het land weer tot leven

Nyhed, Zwitserland

Nyhed hoopt in de voetsporen van haar tante Maroa te treden en voor Artsen zonder Grenzen te werken, een internationale medische, humanitaire organisatie die cruciale medische zorg biedt in de armste gemeenschappen van de wereld. De IKEA Foundation ondersteunt het werk van Artsen zonder Grenzen al sinds 2013 via subsidies en fondsen om levensreddende zorg aan zoveel mogelijk mensen te bieden die wereldwijd getroffen worden door vreselijke humanitaire rampen.

Van water en voedsel voor gemeenschappen die door droogte worden getroffen tot levensreddende geneesmiddelen geven tegen malaria, ebola en cholera, Artsen zonder Grenzen is overal waar rampen toeslaan.

Hope in the face of disaster

Meer weten? Luister samen met onze collega’s, partners en medewerkers van IKEA naar deze drie afleveringen en ontdek wat we doen aan onze aandachtsgebieden klimaat en levensonderhoud.