Låt oss förändra vår planets historia för alltid

Vill du ta reda på mer om det arbete IKEA Foundation gör för att skapa en bättre vardag för de många människorna? Svara på dessa fyra frågor som vår partner Gapminder har tagit fram för att testa dina kunskaper och lära dig mer om världen.
Läs mer

Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Play video
Pause Play Mute Unmute

Vårt uppdrag

Att förbättra utsatta barns liv genom att ge deras familjer möjlighet att använda hållbara försörjningsmetoder, samt att bekämpa och hantera klimatkrisen.

IKEA Foundation har hittills beviljat 1,8 miljarder euro till människor och planeten.

Vårt fokus

Människor

Vi är fast beslutna att hjälpa familjer som lever i fattigdom och människor som har tvingats fly från sina hem att bygga upp hållbara försörjningsmöjligheter. Vi ser stora möjligheter inom regenerativt jordbruk, grönt företagande och produktiv användning av förnybar energi.

Planeten

Vi är fast beslutna att vidta djärva klimatåtgärder för att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser och att hjälpa utsatta samhällen att anpassa sig till effekterna av klimatkrisen.

Våra bidrag

Ta reda på vilka partner vi finansierar och summorna, varaktigheten och omfattningen av våra bidrag.

Vad vi har lärt oss

Att lära sig hur man gör saker bättre är kärnan i vår kultur. Vi tror att det alltid finns sätt att bli bättre, så att vi kan göra större skillnad för människor och planeten.

Partners

Vi bygger långsiktiga, strategiska partnerskap med både stora och små organisationer. Tillsammans med våra partner utvecklar vi innovativa lösningar och arbetar för att förändra komplexa system, så att de gynnar de många människorna och skyddar vår planet.

Se alla partner
Läs mer om vårt samarbete