Zmieńmy przyszłość naszej planety na dobre

Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach IKEA Foundation podejmowanych w celu tworzenia lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi? Spróbuj odpowiedzieć na te cztery pytania opracowane przez naszego partnera, fundację Gapminder, aby sprawdzić swoją wiedzę i poszerzyć horyzonty.
Dowiedz się więcej

Kierujemy się wizją tworzenia lepszego codziennego życia dla wielu ludzi.

Play video
Pause Play Mute Unmute

Nasza misja

Poprawa życia szczególnie narażonych dzieci poprzez umożliwienie ich opiekunom pozyskania stabilnych źródeł dochodu, a także przeciwdziałania zmianom klimatycznym i radzenia sobie z ich skutkami.

Fundacja IKEA Foundation przeznaczyła do tej pory 1,8 mld euro na rzecz ludzi i planety.

Na czym się skupiamy

Ludzie

Staramy się pomagać rodzinom żyjącym w ubóstwie i osobom, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, w budowaniu trwałych źródeł utrzymania. Widzimy ogromne możliwości w rolnictwie regeneracyjnym, zielonej przedsiębiorczości i produktywnym wykorzystaniu energii odnawialnej.

Planeta

Podejmujemy odważne działania na rzecz klimatu, aby w znaczącym stopniu ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i pomóc społecznościom znajdującym się w trudnej sytuacji w przystosowaniu się do skutków zmian klimatu.

Nasze dotacje

Dowiedz się więcej o partnerach, których finansujemy, oraz o wysokości naszych dotacji, ich zakresie i ramach czasowych.

Czego się nauczyliśmy

Nasza kultura opiera się na nauce, jak ulepszać rzeczy. Wierzymy, że zawsze można coś ulepszyć, dzięki czemu możemy zwiększyć nasz wpływ na ludzi i planetę.

Partnerzy

Budujemy długoterminowe, strategiczne partnerstwa zarówno z dużymi, jak i małymi organizacjami. Wspólnie z naszymi partnerami opracowujemy innowacyjne rozwiązania i pracujemy nad zmianą złożonych systemów, aby przynosiły korzyści wielu ludziom i chroniły naszą planetę.

Wszyscy partnerzy
Dowiedz się więcej o naszej współpracy